Witamy na stronie internetowej firmy UNIDRUK.

Wykonujemy m.in. us?ugi w zakresie:

- nadruk 3D
- sublimacja
- termodruki (folie)
- flock
- odblask
- druk cyfrowy
- plastizol
- nadruki na odzie?y sportowej, reklamowej, dzieci?cej, bluzach,
czapkach, roboczej, nazwy klubów, loga, numery, nazwiska
- apaszki, krawaty, chusty, poduszki, plecaki, parasole, kurtki,
parawany, czapki
- plastrony (numery startowe)
- nadruki na zabawkach
- koszulki i stroje okoliczno?ciowe
- flagi
- gad?ety dla kibiców
- podk?adki pod myszki, puzzle
- przypinki typu button

Firma UNIDRUK, z siedzib? w ?odzi, pragnie zaprezentowa? Pa?stwu swoj? ofert? us?ug i zaprosi? do wspó?pracy.

Istniejemy, z powodzeniem, na rynku ju? od 1993 roku. W naszym dorobku mamy wiele znacz?cych osi?gni??, które s? jednocze?nie reklam? dla naszej firmy. Mi?dzy innymi wykonali?my stroje sportowe dla pi?karzy z I ligi Polonia Warszawa, Górnik Zabrze, Odra Wodzis?aw, Wis?a P?ock, obecnie w strojach przez nas drukowanych, graj? zawodnicy z dru?yny Jastrz?bski W?giel, pi?karze i koszykarki z ?KS.Równie? dru?yny spoza ligi graj? w strojach przez nas wykonanych.Koszulki reklamowe dla kampanii piwowarskich Warka 2003 i Królewskie 2004 równie? by?y wykonane przez nas. Po za strojami dla pi?karzy wykonujemy stroje dla kolarzy.

Oprócz odzie?y sportowej, z powodzeniem wykonujemy nadruki na bluzki, sukienki, odzie? dzieci?c?, bluzy m?odzie?owe, stroje reklamowe, kostiumy k?pielowe, le?aki, plecaki, parasole, torby (tak?e eko), czapki,krawaty, chustki.

Posiadamy karuzel? (automat), na której mo?emy wykona? nadruki wielokolorowe.

Wykonujemy nadruki dla firm z ca?ej Polski (Kraków, Zamo??, Pozna?, Szczecin, Szczecinek, Opole, Warszawa i innych) a tak?e do Belgii, Holandii, Francji, Ukrainy.

Równie? do mniejszych miast ?wiadczymy nasze us?ugi, bo odleg?o?? nie jest dla nas przeszkod?, a do ka?dego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Zach?camy Pa?stwa do nawi?zania z nami wspó?pracy, co mo?e zaowocowa? obopólnym zadowoleniem.

Z powa?aniem

Firma UNIDRUK

Nasz kontakt

UNIDRUK
Jerzy Mróz
?ód? 94-104
ul; Obywatelska 115

tel 0 42 637 52 07
kom 604 403 711
adres e-mail; biuro@unidruk.lodz.pl

www.unidruk.lodz.pl

*Nasz? dewiz? jest rzetelno??, jako??,krótkie terminy i niskie ceny.*

 

Nadruk 3D

Powrót